Agata Sackiewicz, Inspektor Ochrony Radiologicznej

Agata Sackiewicz

Specjalność:
 • Ochrona Radiologiczna w medycynie
 • Medycyna Nuklearna
 • Diagnostyka obrazowa (obrazowanie izotopowe i rtg)
 • Kontrola jakości aparatury
Absolwentka:
 • SGH w Warszawie - Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej
 • SGGW w Warszawie - Nauki o Zwierzętach
Uprawnienia:
 • Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-3
 • Inspektora Ochrony Radiologicznej RTG-R
 • Kurs GCP Good Clinical Practice
 • Szkolenie liderów procesów i audytorów wewnętrznych wg Normy ISO PN EN 9001:2009
Doświadczenie zawodowe:
 • Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie
 • Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
Przynależność:
 • Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej
 • European Association of Nuclear Medicine
 • Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej