Nasze Usługi

  • Nadzór inspektora ochrony radiologicznej. Uprawnienia IOR-3, RTG-R.
  • Szkolenia w zakresie: ochrona radiologiczna pracowników, systemy obrazowania medycznego.
  • Doradztwo i konsultacje w sprawach zarządzania i organizacji pracy w jednostkach stosujących promieniowanie jonizujące w medycynie.
  • Przygotowanie dokumentacji systemowej wymaganej do uzyskaniu zezwolenia związanego ze stosowaniem promieniowania jonizującego w medycynie. Źródła otwarte i zamknięte, aparaty rtg, skanery PET/CT, PET/MR.
  • "Projekt Osłon Stałych" - wykonanie dokumentacji dla aparatury rentgenowskiej, gamma kamer, skanerów PET.
  • Pomoc przy odbiorze pracowni.
  • Ochrona radiologiczna w stomatologii - projekty i wymagania dla pracowni RTG w gabinetach stomatologicznych. Procedura uzyskania zezwoleń na użytkowanie aparatów RTG. Przygotowanie gabinetu do kontroli organów nadzoru pracowni RTG.
  • Weterynaria RTG - wykonanie projektu osłon stałych dla aparatów RTG w klinikach weterynaryjnych. Przygotowanie dokumentacji do uzyskania zezwolenia na użytkowanie aparatu RTG.
  • Ochrona radiologiczna w przemyśle i nauce.
  • Wsparcie współpracy z Państwową Agencją Atomistyki i Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie Higieny Radiacyjnej.