Nasze Usługi

  • Nadzór inspektora ochrony radiologicznej. Uprawnienia IOR-1, IOR-3, RTG-R.
  • Szkolenia w zakresie: ochrona radiologiczna pracowników, ochrona radiologiczna pacjenta, systemy obrazowania medycznego.
  • Doradztwo i konsultacje w sprawach zarządzania i organizacji pracy w jednostkach stosujących promieniowanie jonizujace w medycynie. Doradztwo w doborze aparatu rtg oraz organizacji pracowni.
  • Przygotowanie dokumentacji systemowej wymaganej do uzyskaniu zezwolenia związanego ze stosowaniem promieniowania jonizującego w medycynie. Źródła otwarte i zamknięte, aparaty rtg, skanery PET, PET/CT, PET/MR.
  • "Projekt Osłon Stałych" - wykonanie dokumentacji dla aparatury rentgenowskiej, gamma kamer, skanerów PET.
  • Parawany osłonne - doradztwo w przystosowaniu parawanów osłonnych i wózków pod aparaty punktowe w gabinetach stomatologicznych.
  • Wykonywanie testów podstawowych przy aparatach punktowych, panoramicznych, ogólnodiagnostycznych, tomografach komputerowych i innych.
  • Pomoc przy odbiorze pracowni RTG przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Przeczytaj również stomatologia rtg oraz weterynaria rtg.