Weterynaria RTG

ZEZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE APARATU RTG W KLINICE WETERYNARYJNEJ

Kliniki weterynaryjne stosujące aparaty rtg obowiązuje uzyskanie zezwolenia, które wydaje Prezes Państwowej Agencja Atomistyki na podstawie Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst ujednolicony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 264).

Aby uzyskać właściwe zezwolenie konieczne jest posiadanie projektu osłon stałych oraz odpowiedniej dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. nr 220, poz. 1851 z późniejszymi zmianami Dz. U. 2004 nr 98, poz. 981 oraz Dz. U.2006 nr 127, poz. 883 oraz Dz. U.2009 nr 71, poz. 610).

W naszej firmie uzyskają Państwo profesjonalną pomoc w przygotowaniu projektu dla pracowni rtg oraz wymaganej dokumentacji, które są niezbędne dla uzyskania zezwolenia. Świadczymy również usługi z zakresu konsultacji i nadzoru inspektora ochrony radiologicznej związane z dozymetrią środowiskową i aparatami rtg stosowanymi w weterynarii.